Dancing into Spring, Llangower Hall

Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - 09/04/2016
10:30 am - 4:30 pm

Leader details:


Dances of Universal Peace

Dawnsiau O Heddwch Byd-Eang

with, gyda Sandra Sunfire & Rowenna Williams
10.30-4.30

Llangower Hall, Llangower, Bala LL23 7BT

Ymunwch a ni am ddiwrnod o Ddawnsfeudd sanctaidd. Hoffwn estyn croeso i unryw un sy’n newydd i’r Dawnsfeudd sanctaidd i brofi rhinweddau dwfn i’r galon.

Mae’r Dawsfeudd yn hawdd i’w dysgu ac mae popeth rydych angen ei wybod am bob Dawns yn cael ei dangos gyntaf. Hyd yn oed os byddwch yn teimlo na allwch canu ‘mewn tôn’, neu’n teimlo bod gennych ‘dwy droed chwith’, mae’r Dawnsfeudd hyn yn groesawgar i bawb.

Join us for this day of sacred dances. We would especially like to welcome to our gathering those new to the dances to experience its heartfelt qualities.

The Dances are easy to learn and everything you need to know for each Dance is taught first. Even though you might feel unable to sing ‘in tune’, or feel you have ‘two left feet’, these Dances are welcoming to all.

Croeso i Bawb – All Welcome

Dewch a bwyd llysieuol i rannu

Please bring vegetarian food to share

Cost £25 (£20 gostyngiadau / concessions)

For further information and bookings contact Sandra:

01650 511513 or sandrasunfire@aol.com